جهت مشاهده پخش زنده کنگره روی گزینه پخش ضربه بزنید (کلیک کنید). در صورتی که گوشی یا کامپیوتر شما سوالی درباره اجازه دسترسی ها پرسید، گزینه «اجازه می دهم« یا »Allow»  را بزنید. در صفحه جدید بدون اینکه جلوی نام کاربری و کلمه عبور چیزی بنویسید، دکمه زرد رنگ مهمان را بزنید. در ابتدای ورود، سیستم از شما می خواهد که نام خود را به صورت کامل وارد کنید. بعد از وارد کردن نام و تأیید آن می توانید کنگره را به صورت زنده تماشا کنید.