امروز چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۴۰۳

آشنایی با دبیرکل

کد خبر: 265
زمان انتشار: 10 آذر 1399 - 13:42 بعد از ظهر

آشنایی با دبیرکل حزب جمهوریت ایران اسلامی

 

 

رسول منتجب نیا مشهور‌ به «منتجب» متولد ۲۲ تیرماه ۱۳۲۴ شمسِِی درشیراز در‌خانواده ای مذهبی وازنظر اقتصادی درسطح متوسط‌ ، رشد ‌ونمو نمود و پس از پایان مقطع ابتدایی همزمان با خواندن دروس دبیرستانی وارد حوزه علمیه شیراز شد و‌حدود ۲/۵ سال درمدارس آقا باباخان مقیمه وامامزاده ابراهیم شیراز نزد اساتید وعلماء معروف تا‌‌ بخشی ازشرح لمعه شهیدین، تلمّذ کرد ودرسال ۴۴ به حوزه علمیه قم عزیمت نمود ومابقی دروس سطح را تا‌ پایان مکاسب شیخ انصاری وکفاتین آخوند خراسانی نزد مدرسان بزرگ قم چون حضرات آیات آقایان خزعلی، نوری همدانی، فاضل لنکرانی، جعفرسبحانی ومکارم شیرازی به اتمام رساند وجمعاً طی ۴/۵ سال کلیه کتابها ودروس سطح را نزد اساتید تلمّذ نمود وسرانجام درامتحان عمومی حوزه علمیه قم شرکت وموفقیت خوبی کسب کرد.
-سوابق مبارزاتی:
ازسال ۴۰ با افکار واندیشه های انقلابی امام خمینی (ره) آشنا شد وهمواره درجلسات انقلابیون شیرازچون حضرات آیات دستغیب ومحلاتی شرکت می کرد ودر راهپیمایی عظیم ۱۵ خرداد ۴۲ شیراز حضورفعّال داشت. وپس ازآن همچنان درجرگه طلاب انقلابی ومبارز قلمداد می شد وبدین جهت بارها به ساواک و شهربانی شیراز، فیروزآباد، داراب وقم احضارومورد بازجویی وتهدید قرارگرفت. ازسال ۵۵ به دستور وکیل تام الاختیار امام خمینی، مرحوم حاج پسندیده به شهرخمین زادگاه امام مهاجرت کرد وبلافاصله نمازجمعه رابا شمشیربرهنه اقامه کرد وآن شهر رابه صورت کانون انقلاب وتجمّع وهدایت نیروهای انقلابی شهرستانها واستانهای مجاور درآورد.
بارها اورا دستگیرکرده وبه زندان خمین واراک انداختند ونیز اورا ممنوع المنبرنموده وبه تبعید به یکی ازنقاط دوردست کشورمحکوم کردند وسرانجام دراوائل سال ۵۷ یکی ازماموران ساواک راجهت ترور وقتل اوبه خمین اعزام کردند که دریک اقدام تروریستی یکی از روحانیون قم را به جای او هدف گلوله قرارداد. با کشف این توطئه، حدود ۵ ماه متواری ومخفی بود ودرعین حال با لباس مبدّل ونام مستعاردرتهران وشیرازبه سخنرانی واداره جلسات توجیهی وآموزشی نیروهای انقلاب می پرداخت وپس ازقیام یکپارچه مردم خمین وتحصّن چند شبانه روزجلوی فرمانداری، رژیم شاه ناچار به تسلیم دربرابر مردم وموافقت با بازگشت اوبه خمین گردید.
اوتا پیروزی انقلاب درخمین به هدایت انقلابیون ومدیریت جریان انقلاب پرداخت. درسال ۵۷ درکنارسایر علماء وانقلابیون درتحصّن دانشگاه تهران شرکت داشت ودرمراسم استقبال از حضرت امام (ره) باجمع عظیمی ازمردم خمین حضوریافت، پس ازپیروزی انقلاب اسلامی تا اواخرسال ۵۸ ، مسئولیت عالی نهادها وجریانات انقلابی منطقه راعهده داربودونمازجمعه راهمچنان اقامه می کرد، وباکسب اجازه ازامام خمینی (ره) به قم مراجعت کرد. وپس ازکمترازیکماه اقامت، به دستورامام به پایگاه وحدتی دزفول جهت اقامه نماز جمعه، مدیریت امورفرهنگی وقضایی نیروهای مسلّح منطقه عزیمت نمود. اوازاواخر ۵۸ تا اوایل سال ۶۰ درآن منطقه انجام وظیفه کرد ودرآغاز جنگ تحمیلی، حضوری فعال ومؤثر درامورمختلف جنگ داشت وپس ازاختلاف شدید اوبا بنی صدر به تهران مراجعت نمود.

مسئولیتها :

-فعالیت های فرهنگی:

علاوه بر نمایندگی حضرت امام (ره)در خمین و دزفول ،پس از واقعه دردناک ۷تیر به دعوت مردم اندیمشک و شوش کاندیدای نمایندگی مردم آن منطقه در مجلس شد و بدین ترتیب دوره اول مجلس را به انجام وظیفه نمایندگی آن مردم جنگزده و مظلوم پرداخت،برای دوره دوم نمایندگی به دعوت علماء،نخبگان و مردم شیراز کاندیدای زادگاه خود شد و دوره دوم و سوم را به انجام وظیفه نمایندگی مجلس پرداخت.
او در دوران دفاع مقدس مسئولیتهای مهمی از امور جنگ چون:ریاست کمسیون امور دفاعی،مسئولیت دفتر مشاورت حضرت امام (ره)در منطقه خلیج فارس ،قائم مقام ستاد قرارگاه خاتم و ستاد کل پدافند و …را بر عهده داشت.
سال ۶۷به حکم حضرت امام خمینی (ره)به نمایندگی ایشان در شهربانی کل کشور منصوب گردید که تا سال ۷۰یعنی زمان ادغام نیروهای انتظامی این وظیفه را از سوی مقام معظم رهبری عهده دار بود و در سال ۶۸به نمایندگی ولی فقیه در انجمن اسلامی معلمان ایران منصوب شد.و در دوران ریاست جمهوری حجت الاسلام و المسلمین آقای خاتمی،سمت مشاورت ریاست جمهوری را بر عهده داشت.
-فعالیت سیاسی و تشکیلاتی:
اواز آغاز حزب جمهوری اسلامی به عضویت آن تشکل درآمد و سپس در کنگره اول حزب به عنوان عضو ذخیره شورای مرکزی حزب انتخاب شد و علاوه بر آن مسئولیت واحد روحانیت حزب به او واگذار گردید.
در سال ۶۶و آغاز تشکیل مجمع روحانیون مبارز به عضویت هیئت موسس و شورای مرکزی آن تشکیلات درآمد.واز ابتدای تاسیس حزب اعتماد ملی،تا سال 1397 به عنوان عضو هیئت موسس و شورای مرکزی و قائم مقام دبیر کل حزب،به وظائف تشکیلاتی خود می پرداخت و پس از آن نیز با تآسیس حزب جمهوریت ایران اسلامی به دبیرکلی این حزب انتخاب شد.

او همچنین صاحب امتیاز و مدیر مسئول روزنامه نسیم صبا می باشد.

وی حدود ۴۰سال سابقه تدریس در حوزه های علمیه و دانشگاههای کشور را دادر،و طی دوران تحصیل ،مبارزه،مسئولیت خود تا امروز همواره به فعالیت فرهنگی تبلیغی ادامه داده و به تربیت جوانان می پردازد،پایگاه فعالیت فرهنگی او عمدتا در در سطح جامعه و بویژه دانشگاههای کشور متمرکز می باشد.

ازسال ۴۶ وارد دوره درس خارج فقه واصول گردید وحدود ۹سال شرکت در درس اساتید بزرگی ازقبیل آیات عظام: نجفی مرعشی، مکارم شیرازی، آقامرتضی حائری یزدی، محّقق داماد، اراکی، هاشم آملی، وحید خراسانی، موفق به رسیدن به مرتبه اجتهاد شد. وعلاوه برشرکت درامتحان خارج مدیریّت حوزه وکسب موفقیت، ازسه تن ازمراجع عظیم الشان، اجازه اجتهاد دریافت نمود.
اوهمزمان باتدریس وتلمّذ درمکتب اساتید بزرگ، همواره به تدریس طلاب اشتغال داشت.
فلسفه اسلامی‌”‌‌‌‌‌‌‌‌‌منظومه حاج ملاّ هادی سبزوای” وبخشی ازاسفاراربعه ” صدرالمتالهین” را نزد اساتید عالیقدر چون حضرات آیات آقای یحیی انصاری شیرازی، آقای مفتح وآقای مطهری تلمّذ کرد. وی درسال ۷۰ با شرکت درامتحانات عمومی وتخصصی وزارت علوم تحقیقات وفن آوری “خبرگان بدون مدرک” وکسب موفقیت درمقاطع کارشناسی ارشد ودکترا، درسال ۸۲ پس ازتوفیق درامتحان دکترای تخصصی با موفقیت هیئت ممیزی مرکزی، نسبت به تهیه رساله دکتری تحت عنوان” خیار تبعّض صفقه درمعاملات معاوضی” اقدام ودرسال ۸۴ با طرح ودفاع آن نزد داوران هیئت ممیزی، موفق به اخذ مدرک دکتری” استاد یاری” درفقه واصول گردید.
وی ازسال ۷۴ به عضویت رسمی هیئت علمی دانشگاه شاهد درآمد.

نوشته شده توسط:

اشتراک گذاری