سیستان در در این دهه های اخیر هم از سوی تغییرات اقلیمی که خارج از اراده ماست و متاسفانه هم از سوی بی تدبیری که ناشی ازغفلت ها و مدیریت های ناکارآمد استانی در برخی بخش ها و محرومیت های دیدگاهی مدیران ملی مورد جفا و خسارات جبران ناپذیری واقع شده که بر عکس این موضوع متولیان بحث آب در بالادست حوضه آبریز هیرمند در کشور همسایه با برنامه ریزی برای کنترل آب جاری در رودخانه های خود از جمله هیرمند و سرشاخه های اصلی آن زمینه استفاده هرچه بهینه تر و حداکثری را از طرق مختلف منجمله زمینه ایجاد بند کمال خان از سال ۱۳۴۵ شمسی را با برخوداری از ۹ مگاوات برق و آبیاری بیش از ۱۷۰۰۰۰هکتار زمین کشاورزی برای رفاه مردم خودفراهم که نتیجه آن آغاز بهره برداری از سد مزبور در چند روز اخیر آن هم علیرغم وجود بسیاری از مشکلات امنیتی ، اقتصادی و …
در آن کشور با عالی ترین مقام خویش با تاکید بر اینکه ما آب مفت نداریم و هر که آب بیشتر بخواهد میبایست در قبال آن نفت را عرضه کند می‌باشد .
لذا عنایت ویژه به موارد ذیل هر چند که شاید میبایست در زمان ضروری خویش مورد توجه قرار می‌گرفت تا نتایج قابل قبولی در حال حاضر حاصل می شد ، قابل تامل و ضرورت دارد بررسی ، تصمیم گیری و اقدامات عاجل صورت گیرد:
۱-در طول رودخانه هیرمند و سر شاخه های آن بر اساس شرایط معاهده وتوافقات قبلی و در نظر داشت مسائل فنی وآبی احداث سدها و دیگر سازه ها آیا تاثیری برای دریافت حق آبه های زیست محیطی و معاهده نداشته و نخواهد داشت!؟
اقدامات موثر در سطح بین المللی و منطقه ای در این سالها چه بوده که تاکنون نمود عینی نداشته؟
۲- مدیران بخش آب در این چند سال اخیرکه متولیان اصلی موضوع بودند متاسفانه اقدامات موثر و پایداری را شایدبه دلیل اینکه اکثر آنان در این استان مهمان و گذرا بوده اند و حتی آنهایی که بعضابومی بودند به دلیل ناکارآمدی و عدم اشراف به موضوعات و توانمندی و تعهد لازم ، پیگیری و اقدامات قابل ذکر و توجهی را که موثر واقع شود از خود بروز نداده و حتی در گیر برخی تخلفات کاری و مالی در دستگاههای نظارتی که متاسفانه قسمتی از این تخلفات در خصوص پروژه های سیستان عزیز است می‌باشند!
بدین جهت حضور مدیرانی با پتانسیل های مورد لزوم علمی ، کاری ، آشنا به حقوق بین المللی ، با تعهد و سلامت کاری و مشرف به مسائل حوزه آبی مزبور و در نهایتا عرق ملی و استانی برای مطالبه گری و پیگیری و توجه دادن مسئولان ملی در بخش های ذیربط از واجبات کفایی است.
۳-از آنجا که احداث سد کمال خان تاثیر غیرقابل اغماضی را بر روی کنترل آب جاری در رودخانه و انحراف آب به مسیرهای دیگر رادارد به لحاظ دریافت حق آبه های زیست محیطی و حق آبه طبق معاهده به فوریت دستگاه دیپلماسی کشور با کمک استانداری استان میبایست نقش فعال خویش را هر چند به ظاهر با تاخیر خواهد بود ایفاکند.
۳-استانداری استان هرچند که در بسیاری از موارد و مشکلات به صورت فعال اقدام می‌نماید در خصوص بحث و مسائل سیستان بالاخص آب و احداث بند مذکور و تصمیمات وچگونگی انجام اقدامات مورد لزوم از طریق ملی و بخش تخصصی باید به شکل جدی و بدون وقفه اقدام و هر چه سریعتر در بخش مدیریت آب استان نیز تدابیر ریشه ای لازم صورت گیرد.
۴-تامین حق آبه زیست محیطی دریاچه های هامون و چگونگی آن میبایست به طور جد با محوریت دستگاه دیپلماسی و متولیان امر سازمان محیط زیست و وزارت نیرو پیگیری مستمر و موثر صورت گیرد و در استان از طریق مقام عالی استان در این رابطه مطالبه گری ویژه به عمل آید.
۵- با عنایت به اینکه ایجاد زمینه تبادلات تجاری ، خدماتی ، علمی ، فرهنگی ، کشاورزی و … از پتانسیل های بالقوه و بالفعل و جزو راهبردهای اصلی استان می‌باشد ضروری است همانطور که در زمان استاندار محترم وقت جناب آقای هاشمی زیر ساخت های خوبی در این زمینه ایجاد شده بود و بعد از ایشان کمرنگ گردیده هر چه سریعتر با محوریت موضوع آب پیگیری جدی و کار ساز از سوی استانداری به عمل آید و طبق فرمایش بسیار گهر بارمقام معظم رهبری در سال جاری رفع موانع شود.
۶-بحث آب موضوع حیاتی و بسیار کلیدی استان استراتژیک و عزیز ما می باشد و این برای مردم بسیار نجیب و صبور این استان از بدو تشکیل جامعه های انسانی در این جغرافیا واضح و روشن بوده چرا که آثار اقداماتی که برای استفاده بهینه از این مایه حیات از آن زمان باقی مانده شاهد این ادعاست لذا بر نمایندگان محترم این مردم بزرگوار در مجلس شورای اسلامی واجب است که این خواسته حیاتی و اصلی مردم استان که خودشان به خوبی همانطور که اشاره شد تاکنون پیگیری نموده اند و متاسفانه از سوی اکثریت متولیان اجرایی بخش آب چه در گذشته و چه در حال حاضر اقدام اساسی وقابل تقدیری مشهود نشده ، به شکل کلی برای کل استان و به ویژه با توجه به شرایط خاص سیستان جهت این خطه ، موارد یاد شده در بند های فوق الذکر را از طریق مجلس و هیئت دولت پیگیری نمایند کما اینکه این موضوع صورت گرفته
و جای تشکر و قدردانی از جناب آقایان مالکی و سرگزی و دیگر عزیزان می‌باشد.

۷- از آنجا که این استان به لحاظ اقلیمی استانی خشک و نیمه خشک محسوب شده و با توجه به روند خشک سالی های دو دهه اخیر به سمت خشک سوق نموده وبنا بر پیش بینی ها این روند برای حداقل دو دهه دیگر ادامه خواهد داشت لذا بنا بر توصیه کارشناسان مربوطه علاوه بر لزوم رعایت بهینه مصرف نمودن آب در بخش های مختلف ولزوم جلوگیری از اضافه برداشت ها و … با عنایت به رعایت اکثریت مردم به این توصیه ها در حال حاضر متاسفانه به دلیل مدیریت ناصحیح و غیر کار آمد چه در بخش تامین و چه در بخش توزیع آب و عدم استفاده درست و به جا از منابع مالی در اختیار( برگشت حدود پنجاه میلیارد تومان اعتباردر دو سال اخیر در بخش تامین آب) نتوانستیم از این پتانسیل های منابع آبی موجود حتی جهت رفع نیاز آب شرب این مردم صبور و نجیب و ولایت مدار و عاشق نظام که حق مسلم آنهاست آن هم در حداقل ها(۱۵لیتر)در خیلی از نقاط استان اقدام پایدار و قابل قبولی انجام دهیم و گواه آن فرمایشات تقریبا تمامی نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسلامی در سطح استان می‌باشد که در این خصوص بارها عنوان شده و راه به جای اساسی نبرده و البته آنچه به جایی نرسد فریاد است !
حال با توجه به این اوضاع و پیش بینی ها و شرایط سیستان دو سه سالی است که موضوع تامین آب از دریای عمان برای سه استان و به ویژه استان ما مطرح شده که باز جای بسبار گلایه دارد که متولیان آب به هیچ عنوان پررنگ ظاهر نشده، می‌تواند کار اساسی برای حل مشکلات تامین آب در بخش صنعت و شرب تمای استان و از جمله سیستان باشد که به خوبی باز مردم و نمایندگان آنان در مجلس شورای اسلامی بالاخص آقایان سرگزی ، مالکی شهریاری ،سعیدی و … وارد صحنه شده و موضوع را پیگیری نمودند و انتظار افکار عمومی نیز این است که این موضوع به شکل عملیاتی اجرایی شود و از سوی نمایندگان محترم استان در مجلس به عنوان خواسته اول استان از مسئولین کلان ملی مطالبه گری شود نه باز مشمول نگاه محروم آنان گردد و جزو الویت های آخر قرار گیرد و به فرمایش در خور برادر فعال و بزرگوارمان جناب سعیدی نماینده محترم که تلاش ویژه در بحث آب داشتند و دارند آب در کوزه و ماتشنه لبان میگردیم همچنین این یکی از راهکارهای اساسی نجات سیستان و عدم وابستگی برای گروکشی در مقابل آب است .

پرویز سارانی

دبیر حزب جمهوریت ایران اسلامی منطقه سیستان و بلوچستان

اخبار قبل و بعد
اخبار مرتبط

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد