یادداشت/

فاجعه متروپل

فروریختن برج متروپل آبادان ،نشانی دیگر از سوء مدیریت و فرو ریختگی ساختار مدیریت اجرایی کشور برج متروپل آبادان فروریخت و درد و اندوه و نفرت و کینه ای برجا گذاشت. رویدادی که به استناد مبانی دانش حفاظت...ادامه

یادداشت/

وحدت و همبستگی، راه نجات کشور

منافع همه ما در این است که متحد شویم . آیا شرایط موجود راه نجاتی دارد؟! دکتر اسپنسر جانسون در کتاب غیر ممکن ، ممکن است ، می گوید: هیچ چیزی غیرممکن نیست . پدری هنگام مرگ فرزندانش را فرا خواند ،...ادامه

یادداشت/

لحاظ واقع‌گرایی در ساختن کشور

با یک درصد جمعیت دنیا و 9درصد منابع و ثروت براساس واقع‌بینی و درک شرایط روز ایران و جهان و معادلات مترتب بر آن و کنار آمدن با واقعیت‌ها ، این کشور را از خمودی و رکود همه جانبه خارج کنیم. اگر...ادامه