امروز پنجشنبه ۱۰ اسفند ۱۴۰۲

نشست تشکیلاتی حزب جمهوریت استان سیستان و بلوچستان برگزار شد


کد خبر: 1306
زمان انتشار: 13 مرداد 1401 - 14:42 بعد از ظهر

نشست تشکیلاتی دفتر حزب جمهوریت در استان سیستان و بلوچستان با عنوان «بررسی زمینه چگونگی رشد فعالیت های حزبی و ارتقای جایگاه آن در سپهر سیاست‌ورزی سیستان و بلوچستان» برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی حزب جمهوریت ایران اسلامی، نشست تشکیلاتی دفتر حزب جمهوریت در استان سیستان و بلوچستان با عنوان «بررسی زمینه چگونگی رشد فعالیت های حزبی و ارتقای جایگاه آن در سپهر سیاست‌ورزی سیستان و بلوچستان» عصر دیروز (چهارشنبه) در خانه احزاب این استان برگزار شد. پرویز سارانی، رئیس حزب جمهوریت در استان سیستان و بلوچستان، با اشاره به لزوم ترسیم چارت حزبی و تشکیلاتی ، تدوین آیین نامه ها و شیوه نامه ها ، کار کارشناسی و تیمی در قالب کمیته ها دفاتر و شاخه ها، اظهار داشت: دانش ، بینش و مردم بینی حزب جمهوریت باید در تمام سطوح جامعه نمود پیدا کند. یعنی از مردم ، بر مردم و در خدمت مردم بودن به صورت واضح و آشکار تجلی یابد. رفتار در چارچوب قانون ، بازوی محرک دولت و سیستم اجرایی با نقد منصفانه و تجزیه و تحلیل و بررسی مسایل جاری در سپهر سیاست ورزی و خردورزی مملکت با اصول تعیین شده وبا رعایت انضباط ، وقت شناسی ، تعهد و مسئولیت پذیری و پاسخگویی که همانا نشان دهنده شخصیت و اصالت فرد و مجموعه و میزان علاقه مندی به نظام و به ملت و به حزب متبوع را نشان خواهد داد.
وی افزود: تقویت کارکرد، جایگاه و شأن حزبی و سلسه مراتب آن با عملکرد ما رابطه دوسویه دارد ، حزب هراسی و حزب گریزی و تخریب آن را با پاسخگویی و شفاف سازی و درایت خنثی کنید و اجازه ندهید جامعه جولانگاه سلبریتی ها ، گروههای فشار ، ذینفوذان محلی و اقشاری باشد که نه علم نه تخصص لازم را دارند و به هیچ جا و به هیچکس پاسخگویی هم ندارند.از طرفی اما احزاب شناسنامه دار که در تیررس دستگاه ها و نهادهای نظارتی بوده و چه مصیبت هایی را هم تحمل میکنند ، بسیار مورد تخریب واقع می شوند و این جفاست که عده ای به همه چیز مدعی باشند ، هزینه هم پرداخت نکنند ، لیکن حزب هراسی هم داشته باشند. پس ضرورت انکار ناپذیر است که اعتماد به احزاب را مبلغ باشیم و از هرگونه رفتاری و گفتاری و کرداری که باعث شود مجاهدت فی سبیل الله احزاب را نبینند و نخواهد ببینند و آنها را تضعیف کنند ، به شدت پرهیز کنیم.
وی ادامه داد: همواره صدای رسای مردم ، دغدغه درد و رنج مردم داشتن ، پیگیر مطالبات مردم بودن و تولید محتوا و خوراک فکری با نقد عالمانه ، غایت موضوع خدمت به دولت و حاکمیت سیاسی خواهد بود و چنانچه با صداقت و روراستی و عمل گرایی همراه شود ، باعث محبوبیت حزب و تفکر حزبی و گرایش نخبگان ، دانشگاهیان و تمامی طبقات به احزاب می شود و نتیجتاً حمایت تیمی ، وحدت تیمی ، اندیشه تیمی ، عزت تیمی و محبوبیت تیمی را در پی خواهد داشت.

این عضو شورای مرکزی حزب جمهوریت، مطالبه گری و نقد و پیگیری در چارچوب را نه تنها باعث آسیب ندانست، بلکه آنرا باعث آسودگی، طیب خاطر، آرامش وجدان و مورد وثوق مردم و نظام دانست.
در ادامه این جلسه مسئولین واحدهای مختلف حزب جمهوریت در استان سیستان و بلوچستان به طرح دیدگاه های خود پرداختند.

نوشته شده توسط:

اشتراک گذاری