امروز سه شنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۲

مجمع عمومی حزب جمهوریت 27 آبان برگزار می‌شود


چهارمين مجمع عمومى عادى و سومين مجمع فوق العاده حزب جمهوريت ايران اسلامى در روز جمعه بيست و هفتم آبانماه ساعت ٩ صبح به صورت حضورى و مجازى برگزار می شود.
کد خبر: 1359
زمان انتشار: 6 آبان 1401 - 15:01 بعد از ظهر

چهارمین مجمع عمومى عادى و سومین مجمع فوق العاده حزب جمهوریت ایران اسلامى در روز جمعه بیست و هفتم آبانماه ساعت ٩ صبح به صورت حضورى و مجازى برگزار می شود.

به گزارش روابط عمومی حزب جمهوریت ایران اسلامی، آیت الله رسول منتجب نیا، دبیرکل حزب جمهوریت طی اطلاعیه ای زمان و دستور جلسه این مجمع را به شرح ذیل اعلام کرد:

١۴٠١/٨/۵
۵٩٧ / دم / ۴٠١
«بسمه تعالى»
اعضاء محترم حزب جمهوریت ایران اسلامى در سراسر کشور
با اهداء سلام، عطف به نامه شماره ۵٨٩/دم/۴٠١ مورخ ١۴٠١/٧/١۶ نظر به برخى ملاحظات، با هماهنگى کمیسیون ماده ١٠ قانون احزاب، برگزارى مجمع عمومى عادى و فوق العاده حزب از تاریخ اعلام شده یعنى ١۴٠١/٨/۶ با کمى تأخیر انجام خواهد گرفت. ضمن عذرخواهى از این تغییر، اعلام مى شود:
چهارمین مجمع عمومى عادى و سومین مجمع فوق العاده حزب جمهوریت ایران اسلامى در روز جمعه بیست و هفتم آبانماه ساعت ٩ صبح به صورت حضورى و مجازى در محلى که ستاد برگزارى متعاقباً اعلام خواهد کرد برگزار خواهد شد. دستور جلسه به شرح زیر مى باشد:
١- تلاوت کلام الله مجید
٢- سرود جمهورى اسلامى
٣- انتخاب هیأت رئیسه
۴- سخنرانى مقام مدعو
۵- گزارش دبیرکل و شوراى مرکزى
۶- گزارش بازرسان
٧- بررسى و تصویب پیشنهادهاى اصلاح اساسنامه
٨- انتخاب اعضاء شوراى مرکزى
٩- انتخاب بازرسان
١٠- بیانیه یا سخنرانى پایانى
از کلیه اعضاء حزب دعوت مى شود حضور فعال داشته باشند.
دبیرکل حزب جمهوریت ایران اسلامى
رسول منتجب نیا

گیرنده : دبیر کمیسیون ماده ١٠ احزاب

نوشته شده توسط:

اشتراک گذاری